Parayadair 2020 Duyuruları

Parayadair – Finans, Forex, Döviz ve Daha Fazlası…

Borsa Piyasa Değeri (Market Value) Nedir?

Örneğin bir şirkete ait hisse senedinin son işlem fiyatının 2 ve bu şirkete ait hisse senedi sayısının da 100 olduğunu varsayalım. Bu durumda şirkete ait piyasa değeri 2*100 = 200 olur.

Peki, teoride ve uygulamada borsa piyasa değeri nedir? ve bu değer yatırımcılar için neyi ifade eder? Borsa piyasa değeri bir işletmenin ticari değerini gösteren parametrelerden sadece biridir. Bu yüzden sadece bir şirketin borsa piyasa değerine bakılarak sağlıklı bir sonuca varmak mümkün olmayabilir. Genellikle temel analizciler piyasa değerinin şirketin defter değerine oranını kullanırlar ve bu orana piyasa değeri/defter değeri oranı ya da kısaca PD/DD oranı değeri denir. Defter değeri (book value) ya da bilinen diğer adı ile muhasebe değeri ise kısaca bir şirketin öz sermayesi, öz değerler toplamı olarak ifade edilebilir. Bu oran yani PD/DD oranı şirketin piyasa değerinin şirketin öz sermayesinin kaç katı olduğunu gösterir. Teorik olarak bu oranın 1 olduğu kabul edilir.

Eğer bu oran 1’ in üzerinde ise hisse senetlerinin primli daha anlaşılır bir ifade ile pahalı olduğu düşünülür ve bu hisse senedinin fiyatının düşmesi beklenir. Bu oran 1’ den küçük ise; şirketin öz sermayesi oranında fiyatlanmadığı, dolayısıyla bu şirketin gelişmeye açık olduğu, ayrıca şirkete ait hisse senedinin de ucuz olduğu için bu yüzden talep göreceği düşünülerek hisse senedinin değerinin yükseleceği beklenir. Kısaca özetlemek gerekirse bir şirkete ait PD/DD oranı ne kadar düşük ise o şirkete ait hisse senedine yapılan yatırımların da o kadar elverişli olacağı düşünülür.

Özellikle günümüzde gelişmiş batı ülkelerindeki şirketlere ait piyasaya değerlerine göz atacak olursak bu şirketlerin piyasa değerleri ile hedef piyasa değerleri neredeyse %100 örtüşmüş durumdadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde ise piyasa değeri ile hedef piyasa değer arasında bir noktadadır. Bu yüzden yabancı yatırımcılar genelde yatırımlarını gelişmiş ülkelere yapmaktadırlar. Temel neden olarak da gelişmiş ülkelerde ki hisse borsa değerlerinin, hedef piyasa değerlerine oranla daha düşük olmasıdır.

Düşünceni Paylaş!