Parayadair 2020 Duyuruları

Parayadair – Finans, Forex, Döviz ve Daha Fazlası…

Borsa PD-DD Nedir?

Piyasa değerleri ve defter değerleri kısaltılmış haliyle pd/dd olarak gösterilir. Peki bu borsa pd/dd nedir ve neyi ifade etmektedir. Bu oranın ne anlam ifade ettiğine değinmeden önce piyasa değeri ve defter değeri kavramlarını açıklamak gerekir.

Bir şirketin piyasa değeri bir şirkete ait hisse senetlerinin son işlem fiyatı ile o şirkete ait hisse senedi sayısının çarpımıyla bulunur. Defter değeri ya da bilinen diğer adıyla muhasebe değeri ise kısaca bir şirketin öz sermayesi, öz değerler toplamı olarak ifade edilir. Ancak ne sadece piyasa değeri ne de defter değeri bir şirketin reel değerini ortaya çıkarmada başlı başına yeterli değildir. Bu yüzden teoride ve uygulamada analizciler ve yatırımcılar bir şirkete ait reel değeri ve bu şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı hakkında karar alırken bu pd/dd oranından faydalanırlar.

Bu oran en basit anlatımıyla şirketin piyasa değerinin şirketin öz sermayesinin kaç katı olduğunu gösterir. İlk etapta teorik olarak pd/dd oranının 1 olduğu kabul edilir. Eğer bu oran 1’ in üzerinde ise hisse senetlerinin primli olduğu daha açık bir ifade ile pahalı olduğu düşünülür ve bu hisse senedinin fiyatının düşmesi beklenir. Bu oran 1’ den küçük ise; şirketin öz sermayesi oranında fiyatlanmadığı, dolayısıyla bu şirketin gelişmeye açık olabileceği, ayrıca şirkete ait hisse senedi de ucuz olduğu için bu yüzden bu hisse senetlerine talep olacağı düşünülerek hisse senedinin değerinin yükseleceği beklenir.

Kısaca özetlemek gerekirse bir şirkete ait Borsa pd/dd oranı ne kadar düşük ise o şirkete ait hisse senedine yapılan yatırımların da o kadar elverişli ve getirisinin yüksek olacağı, aksine bu oran ne kadar yüksek ise genel olarak bu şirkete ait hisse senetlerinin değer kaybedeceği düşünülür.

Ek olarak piyasa değeri ne olduğuna dair daha çok bilgi için aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz;

[ilgiliicerik icerik_id=”453″]

Düşünceni Paylaş!